Thiết bị định vị GPS

Hỗ trợ kinh doanh

Kinh doanh 1 : 0948.232.215

Kinh doanh 2 : 0907.232.225

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật 1

Hỗ trợ kỹ thuật 1

Hỗ trợ kỹ thuật 2

Hỗ trợ kỹ thuật 2

Hỗ trợ kỹ thuật 3

Hỗ trợ kỹ thuật 3

Sản phẩm nổi bật

Fanpage Facebook

Tổng đài Panasonic

mỗi trang
Card trả lời tự động KX-TD191 (dùng cho tổng đài KX-TD1232)

Card trả lời tự động KX-TD191 (dùng cho tổng đài KX-TD1232)

Card trả lời tự động KX-TD191 dung cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TD12322
5,475,750 đ
 MUA NGAY
Tổng đài panasonic KX-TD1232 (tổng đài cũ)

Tổng đài panasonic KX-TD1232 (tổng đài cũ)

Tổng đài panasonic KX-TD1232 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa lên 96 máy lẻ nội bộ
5,587,500 đ
 MUA NGAY
Tổng đài panasonic KX-TA308 (tổng đài cũ)

Tổng đài panasonic KX-TA308 (tổng đài cũ)

Tổng đài panasonic KX-TA308 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa lên 24 máy lẻ nội bộ
2,659,650 đ
 MUA NGAY
Tổng đài panasonic KX-TA616 (tổng đài cũ)

Tổng đài panasonic KX-TA616 (tổng đài cũ)

Tổng đài panasonic KX-TA616 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa lên 24 máy lẻ nội bộ
5,699,250 đ
 MUA NGAY
Tổng đài panasonic KX-TD500(tổng đài cũ)

Tổng đài panasonic KX-TD500(tổng đài cũ)

Tổng đài panasonic KX-TD500 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa lên 512 máy lẻ nội bộ
32,407,500 đ
 MUA NGAY
Tổng đài panasonic KX-TD520(tổng đài cũ)

Tổng đài panasonic KX-TD520(tổng đài cũ)

khung phụ tổng đài panasonic KX-TD520 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa lên 512 máy lẻ nội bộ
25,702,500 đ
 MUA NGAY
Card KX-TA30874 - mở rộng 8 máy lẻ (dùng cho KX-TA308 và KX-TA616)

Card KX-TA30874 - mở rộng 8 máy lẻ (dùng cho KX-TA308 và KX-TA616)

Card KX-TA30874 mở rộng 8 máy lẻ, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TA308 và KX-TA616
3,464,250 đ
 MUA NGAY
Card 16 máy lẻ analog KX-TD174 (dùng cho tổng đài KX-TD1232)

Card 16 máy lẻ analog KX-TD174 (dùng cho tổng đài KX-TD1232)

Card mở rộng 16 máy lẻ analog, dùng cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TD1232
6,146,250 đ
 MUA NGAY
Card 4 đường vào bưu điện KX-TD180 (dùng cho tổng đài KX-TD1232)

Card 4 đường vào bưu điện KX-TD180 (dùng cho tổng đài KX-TD1232)

Card mở rộng 4 đường vào bưu điện KX-TD180, dùng cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TD1232
2,793,750 đ
 MUA NGAY
Card KX-TA30877 - mở rộng 3 đường vào ra 8 máy lẻ (dùng cho KX-TA308)

Card KX-TA30877 - mở rộng 3 đường vào ra 8 máy lẻ (dùng cho KX-TA308)

Card KX-TA30877 mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TA308
3,687,750 đ
 MUA NGAY
Tổng đài Panasonic KX-TEB308 3 vào 8 máy lẻ - Không mở rộng

Tổng đài Panasonic KX-TEB308 3 vào 8 máy lẻ - Không mở rộng

Tổng đài panasonic 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ, phù hợp cho các văn phòng, nhà xưởng, khách sạn mini, nhà nghỉ. Tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, hiển thị số nội bộ
4,268,850 đ
 MUA NGAY
KX-DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím

KX-DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím

Bàn giám sát trạng thái 64 máy lẻ. Hiển thị trạng thái bận rỗi các máy lẻ được gán. Sử dụng với các tổng đài Panasonic KX-TDA và KX-TDE...
2,726,700 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0104 - Card nguồn loại M cho tổng đài Panasonic KX-TDA200

KX-TDA0104 - Card nguồn loại M cho tổng đài Panasonic KX-TDA200

KX-TDA0104, card nguồn loại M dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA200 và KX-TDA600
6,459,150 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0174 - Card 16 máy lẻ tổng đài Panasonic

KX-TDA0174 - Card 16 máy lẻ tổng đài Panasonic

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600
5,989,800 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0108 - Card nguồn loại S cho tổng đài Panasonic KX-TDA100

KX-TDA0108 - Card nguồn loại S cho tổng đài Panasonic KX-TDA100

KX-TDA0108, card nguồn loại S dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100 hoặc KX-TDA200
2,547,900 đ
 MUA NGAY
DSP16 - Card 4 trung kế IP và 8 thuê bao IP (dùng cho tổng đài KX-TDE)

DSP16 - Card 4 trung kế IP và 8 thuê bao IP (dùng cho tổng đài KX-TDE)

Card DSP16: Tích hợp sẵn 4 trung kế IP và 8 thuê bao IP chuẩn H323 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDE100, KX-TDE200 và KX-TDE600
49,728,750 đ
 MUA NGAY
KX-NCS4104 - License 4 kênh trung kế IP (dùng cho tổng đài KX-TDE)

KX-NCS4104 - License 4 kênh trung kế IP (dùng cho tổng đài KX-TDE)

KX-NCS4104 - License 4 kênh trung kế IP chuẩn H323 (dùng cho tổng đài KX-TDE)
7,777,800 đ
 MUA NGAY
KX-NCS4208 - License 8 IP softphone hoặc IP phone (dùng trên máy tính)

KX-NCS4208 - License 8 IP softphone hoặc IP phone (dùng trên máy tính)

KX-NCS4208 - License 8 IP softphone chuẩn H323 (dùng cho tổng đài KX-TDE)
39,581,850 đ
 MUA NGAY
DSP64 - Card 16 trung kế IP và 32 thuê bao IP (dùng cho tổng đài KX-TDE)

DSP64 - Card 16 trung kế IP và 32 thuê bao IP (dùng cho tổng đài KX-TDE)

Card DSP64: Tích hợp sẵn 16 trung kế IP và 32 thuê bao IP chuẩn H323 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDE100, KX-TDE200 và KX-TDE600
94,272,300 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0170 - Card 8 máy lẻ số và 8 máy lẻ thường

KX-TDA0170 - Card 8 máy lẻ số và 8 máy lẻ thường

Card mở rộng 8 máy lẻ số và 8 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, tổng đài panasonic KX-TDE100, KX-TDE200 và KX-TDE600
7,599,000 đ
 MUA NGAY
KX-TDA6178 - Card 24 máy lẻ tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600

KX-TDA6178 - Card 24 máy lẻ tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600

Card mở rộng 24 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600
9,945,750 đ
 MUA NGAY
KX-TDA6110 - Card kết nối tổng đài panasonic

KX-TDA6110 - Card kết nối tổng đài panasonic

KX-TDA6110 - Card kết nối khung chính tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600
9,945,750 đ
 MUA NGAY
KX-TDA6111 - Card kết nối khung phụ tổng đài panasonic

KX-TDA6111 - Card kết nối khung phụ tổng đài panasonic

KX-TDA6111 - Card kết nối khung phụ tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600
8,828,250 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0103 - Card nguồn loại L cho tổng đài Panasonic KX-TDA600

KX-TDA0103 - Card nguồn loại L cho tổng đài Panasonic KX-TDA600

KX-TDA0103, card nguồn loại L dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600.
11,510,250 đ
 MUA NGAY
Jack đấu 50 pin - Jack 57

Jack đấu 50 pin - Jack 57

Jack đấu 50 chân dùng đấu nối cho các loại card tổng đài Panasonic, Siemens, Nortel, các thiết bị switch chuyển mạch E1, ISDN...
268,200 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0470 - Card IP extension 16 kênh thoại

KX-TDA0470 - Card IP extension 16 kênh thoại

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D
48,946,500 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0181 - Card 16 đường vào bưu điện

KX-TDA0181 - Card 16 đường vào bưu điện

Card mở rộng 16 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200 và tổng đài KX-TDA100D
7,375,500 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0180 - Card 8 đường vào bưu điện

KX-TDA0180 - Card 8 đường vào bưu điện

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200 và tổng đài KX-TDA100D
3,777,150 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0194 - Card disa trả lời tự động 4 kênh và voicemail

KX-TDA0194 - Card disa trả lời tự động 4 kênh và voicemail

KX-TDA0194 - Card trả lời tự động 4 kênh lời chào và voicemail với 2x250 tin nhắn, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600
9,722,250 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0192 - Card disa trả lời tự động 2 kênh và voicemail

KX-TDA0192 - Card disa trả lời tự động 2 kênh và voicemail

KX-TDA0192 - Card trả lời tự động 2 kênh lời chào và voicemail với 125 tin nhắn, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600
6,369,750 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0191 - Card disa trả lời tự động 4 kênh Panasonic

KX-TDA0191 - Card disa trả lời tự động 4 kênh Panasonic

KX-TDA0191 - Card trả lời tự động 4 kênh dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600
7,599,000 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0190 - Card option dùng cho tổng đài điện thoại panasonic

KX-TDA0190 - Card option dùng cho tổng đài điện thoại panasonic

Card option 3 khe cắm mở rộng để kết nối với các loại card KX-TDA0191, KX-TDA0192, KX-TDA0194, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600
3,777,150 đ
 MUA NGAY
KX-NS0154 - Trạm thu phát không dây 4 kênh Panasonic

KX-NS0154 - Trạm thu phát không dây 4 kênh Panasonic

Trạm thu phát sóng không dây 4 kênh Panasonic KX-NS0154, Sử dụng với các tổng đài Panasonic KX-NS1000, cho phép mua license tăng số kênh gọi đồng thời
0 đ
 MUA NGAY
KX-NCP0158 - Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic

KX-NCP0158 - Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-NCP0158, Sử dụng với các tổng đài Panasonic KX-NCP và tổng đài KX-TDE100, 200, KX-TDE600 và KX-NS300
33,078,000 đ
 MUA NGAY
KX-TDA0158: Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic

KX-TDA0158: Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-TDA0158, giao tiếp với 8 cổng số bất kỳ tổng đài nào của Panasonic như KX-TDA, KX-TDE và KX-NS300
33,078,000 đ
 MUA NGAY
Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic

Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập trình được. Độ dài 3 đến 5 mét có thể nối xa tối đa 30 mét
335,250 đ
 MUA NGAY

Top